آب بند سیمان پلیمری دو جزئی نیمه الاستیک

TEYAPLAST-2K

جزئیات محصول

توضیحات

  • TEYAPLAST-2K ملات آببند دو جزئی سیمانی –پلیمری می باشد، که جهت آببندی در برابر  فشارهای مثبت و منفی مناسب میباشد.

مصارف

 TEYAPLAST-2K عمـدتا در مـوارد ذیل استــفاده می شود:

  • مخازن آب
  • استخرها
  • دیوارهای حائل
  • تراس ها و بالکن ها
  • اتاق های مرطوب، سرویس ها ی بهداشتی ، آشپزخانه ها
  • نمای ساختمان های بتنی
  • زیر زمینها (از جهت مثبت و منفی)

  

شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
- خاکستری 25 کیلوگرمی(19 کیلوگرم پودر و 6 کیلوگرم مایع ) بسته

WATERPROOFING

TILLING

REPAIRING

COATINGES &FLOORING

Concrete Technology

 

 

 

 No.31, West Asqari St., Mouj Ave., Darya Blvd., Shahrak Gharb, Tehran-IRAN

 

++9821883719001-7.

 

Newsletter

Enter your email to join our mailing list