افزودنی آب بند کننده کریستال شونده

BETCORETE-C16 یـک افزودنـی اسـت کـه بـا مکانیسـم عمـل تشـکیل کریسـتال، بتـن را بـه طـور دائمـی آب بنـد مـی نمایـد.
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • سازه های نگهدارنده آب ، مخازن آب شرب ، تصفیه خانه های فاضلاب ، مخازن سپتیک
  • دیوارهای حائل ، تونل ها ، سدها ، چاله آسانسورها ، پارکینگ ها ، سازه های زیر زمینی ، پایل ها و فونداسیون ها
  • بتن حجیم و بتن پیش ساخته
  • هر جا که بتن آب بند مورد نیاز باشد.

مصارف

  • سازه های نگهدارنده آب ، مخازن آب شرب ، تصفیه خانه های فاضلاب ، مخازن سپتیک
  • دیوارهای حائل ، تونل ها ، سدها ، چاله آسانسورها ، پارکینگ ها ، سازه های زیر زمینی ، پایل ها و فونداسیون ها
  • بتن حجیم و بتن پیش ساخته
  • هر جا که بتن آب بند مورد نیاز باشد.
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
406149-001 رنگ بی رنگ – شفاف 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی

1-BETOCRETE-C_16-edited.pdf