فوق روان کننده با کارایی بالا

BETOCRETE–F4 -- FM
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  • (BETOCRETE-F4(FM یک محصول فوق روان کننده بر پایه نفتالین سولفونات جهت پایین آوردن نسبت آب به سیمان در بتن است که در شرایطی که نیاز به بتنی با روانی بالا بدون تاثیر بر زمان گیرش آن باشد ، استفاده می شود.

    این ماده باعث پخش شدن ذرات سیمان و خیس شدن بهینه آن می گردد ضمن این که از کلوخه ای شدن سیمان ممانعت می نماید.

مصارف

  • بتن با سیالیت بالا در صنعت بتن پیش ساخته و مخلوط آماده
    • جهت کاهش قابل توجه میزان W/C یا حصول روانی بالای مخلوط بدون تاثیر بر زمان گیرش
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
قهوه ای تیره 20 کیلوگرم ، 200 کیلوگرم بسته بندی