افزودنی فوق روان کننده، کاهنده آب قوی و دیرگیر کننده

مناسب جهت استفاده با مواد پوزولانی BETOCRETE-G3000
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  •  یک افزودنی دیرگیر کننده با خاصــــیت فــــوق روان کــــنندگی قــــوی بر پایه لیگنوسولفونات می باشد. BETOCRETE-G3000 به گونه ای طراحی شده است که مناسب تولید بتن با کیفیت بالا در آب و هوای گرم با کارایی خوب، افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن توام با خاصیت دیرگیری بتن جهت امکان انتقال بتن به فواصل طولانی و نیز قابلیت استفاده از مواد پوزولانی مانند میکروسیلیس، خاکستر بادی و سرباره کوره آهن گدازی در بتن می باشد. این محصول به طور موثر آب اختلاط بتن را کاهش می دهد و در نتیجه تمامی خواص فیزیکی و مکانیکی بتن بهبود می یابد. با اضافه نمودن BETOCRETE G3000به مخلوط بتن این ماده توسط ذرات سیمان جذب شده و  باعث کاهش نیاز مخلوط به آب و افزایش مقاومــــت اولــــیه و نهــــایی بــــتن می شــود. BETOCRETE-G3000 بر پایه پلیمرهای مصنوعی خاص و دیرگیر کننده ها تحت شرایط کنترل شده تولید می شود.

مصارف

  •  بتن ریزی در هوای گرم
  •  بتن ریزی های حجیم
  •  انتقال بتن در فواصل طولانی
  •  استفاده در بتن مواد پوزولانی مانند میکروسیلیس، خاکستر بادی و سرباره کوره آهن گدازی
  •  بتن پیش ساخته
  •  بتن ریزی اسلبها، فونداسیون ها، دیوارها، ستونها، پلها
شماره مقاله رنگ سایز بسته بندی واحد
مایع قهوه ای تیره 20 کیلوگرمی، 200 کیلوگرمی بسته بندی