تسریع کننده گیرش بتن و ملات های سیمانی

تسریع کننده گیرش بتن و ملات های سیمانی OC17- Freeze Protection
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
جزییات محصول
جزئیات محصول

توضیحات

  •  افزودنی مایع OC17- Freeze Protection به منظور تسریع در سخت شدن بتن و ملات¬های سیمانی در آب و هوای سرد و زمستانی مورد استفـاده قرار می-گیرد.همچنین از این ماده می¬توان به منظور افزایش مقاومت¬های زودرس و اولیه بتن استفاده نمود .

مصارف

  • کاهش زمان گیرش بتن
  • تسریع در فرایند هیدراسیون سیمان
  • فاقد کلراید
  • فاقد حلال
  • افزایش مقاومت های زودرس و اولیه بتن
 

 

شماره مقاله رنگ  سایز بسته بندی واحد
مایع به رنگ شفاف بسته بندی